Meny
Forside
Gullungene Familiebarnehage, hovedadresse Nordraaksvei 9 1369 Stabekk Telefon: Mona 90605723 Send oss e-post
Avdeling Bestumveien (Oslo) Bestumveien 26 0281 OSLO Telefon: 99244203 Send oss e-post
Avdeling Nordraaksvei (Lysaker, Bærum) Nordraaksvei 9 1369 Stabekk Telefon: 41605031 Send oss e-post
Avdeling Vollsveien (Eiksmarka, Bærum) Vollsveien 168 1359 Eiksmarka Telefon: 90605723 Send oss e-post
Avdeling Bjerkelundsveien (Jar, Bærum) Bjerkelundsveien 37c 1358 Jar Telefon: 90605723 Send oss e-post
: Mona
Rammeplan for barnehager
Rammeplan for barnehager
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
 Vi har ingen ledig plass nå. 

Men hvis dere vil søke plass til høsten, så har vi ledige plasser fra august.

Send oss gjerne en e-post, eller kontakt oss på mobil 90605723. 

Kontaktperson: Mona Axelsen


Om oss

Gullungene Familiebarnehage har 4 avdelinger - på Lysaker/Stabekk, Jar, Maritim/ Bestum og på Eiksmarka.

Vi har åpent mellom 08.00 og 16.30.

På hver avdeling er det inntil 8 småbarn i alderen 0-3 år. Personalgruppen består av to barnehageassistenter, og pedagogisk veileder på deltid.

Lite miljø og nære relasjoner

Det er slik et lite og intimt miljø barnet møter hos oss, og dette betrakter vi som vår største styrke. Det er få barn og voksne å forholde seg til, og barnet blir veldig godt kjent med de andre barna og de voksne. Slik får barnet en mild overgang fra det å være hjemme med foreldrene til å starte i barnehagen og vil oppleve stabilitet i omgivelsene.

I vårt lille og lite "institusjonaliserte" miljø ligger også alt til rette for nære relasjoner med foreldrene. Vi legger stor vekt på åpen kommunikasjon med foreldrene og god informasjon.

Hjertevarme!

Det aller viktigste for oss er at hvert barn skal føle seg sett og hørt, med sin unike personlighet og sine individuelle behov. De skal oppleve hjertevarme i barnehagen! Alle som jobber i Gullungene er glad i barn, og det viser vi til barna. En kos, noen varme ord, et lite blikk som sier "Jeg ser deg" og "jeg liker deg". Våre assistenter er erfarne og trygge og setter barnas behov i fokus. 

Faste rutiner

Vi mener faste rutiner og gjentakelser er viktig for barn i småbarnsalderen. Dette skaper forutsigbarhet, trygghet og mestringsfølelse. Vi har derfor en fast dagsrytme på alle avdelingene. Etter hvert kjenner barnet igjen denne rytmen og kjenner til rekkefølgen i aktivitetene. Vi bruker dagsrytmen med fleksibilitet, og gjør endringer når situasjonen tilsier det.

Måltider og mat

Vi serverer et måltid om dagen, som regel varm-mat. Det andre måltidet er medbragt matpakke. I tillegg har vi fruktstund.

Læring og utvikling

På denne grunnstammen av trygghet og varme kan vi bygge læring og utvikling. Vi jobber ut fra Rammeplanen for barnehager, og de ulike fagområdene i denne. Natur, musikk, bøker, formingsaktiviteter, motorisk aktivitet inne og ute, turer og utelek i all slags vær. Små eksperimenter. Utforskning og læring gjennom motorisk aktivitet og sansning.

Sosial og språklig utvikling

Noe av det viktigste barnet kan få med seg fra barnehagetiden er den sosiale læringen. Litt etter litt skaffer de seg erfaringer med det å være sammen med andre, de får øve seg på å dele og vente på tur. På å ta sin plass, men samtidig også slippe andre til. Få oppmerksomhet og gi oppmerksomhet. Vennskap. Hvordan være en god venn.

Språkstimulering er noe vi er opptatt av i Gullungene. Med denne aldersgruppen foregår veldig mye språkstimulering i hverdagssituasjonene, gjennom samtale med barnet og ved at vi hjelper barnet å sette ord på det vi gjør og omgir oss med. -Når vi kler på og av, under måltidet, når vi skifter bleie. Men også i leken - når barna etter hvert begynner å leke late-som-lek og rollelek er de inne i den typen lek som i aller størst grad stimulerer språket. Vi synger med barna, og bruker rim og regler. Når vi konkretiserer disse gjør vi ordene enda tydeligere for barna, og hjelper dem til å holde på oppmerksomheten. Vi bruker bøker, og vi forteller med barna. Og kanskje viktigst av alt: Vi lytter til barnet prøver å formidle til oss. Først non-verbalt, så også ved hjelp av verbalspråket.

Lek som middel til læring

Alle typer aktiviteter vi har med denne aldersgruppen er lekpreget. Det er i leken at barnet er mest motivert, vi treffer dem på sin "hjemmebane". Da har de det mest moro, men lærer også best. Alle barn skal få utfordringer på sitt nivå i Gullungene - ikke for lite, slik at det blir kjedelig - og ikke for mye, slik at det er lett å gi opp. Der barnet kan klare det ved å prøve noen ganger, eller med litt hjelp, der er utviklingspotensialet størst. Man kaller det barnets proksimale sone (Vygotskij).

Lek og moro som mål i seg selv!

Men leken må ikke bare bli middel for læring. Leken er et mål i seg selv! Leken er barnas aktivitet, der er de "i flyt". Der er det moro og glede. Og dagene i Gullungene skal være fylt av nettopp moro, glede og hjertevarme!

Gullungene er et godt sted å være liten. Eller, som Inger Hagerup så fint sa det i sitt dikt "Mauren":

"Liten?  

Jeg?  

Langtifra.  

Jeg er akkurat stor nok.  

Fyller meg selv helt på langs og på tvers,  

fra øverst til nederst.  

Er du større enn deg selv, kanskje?"

**

 

 

 

 


Vi i Gullungene har 4 avdelinger, i Oslo og Bærum.
Alle er spesielt tilpasset småbarn (0-3 år), og har personale som er spesielt interessert i de minste i barnehagen.

Trygghet og omsorg er det vi prioriterer høyest. De minste barna får en god start på barnehageveien hos oss.

Vi har pedagogisk veileder ved alle avdelinger.

1 avdeling ligger i Bestumveien, på Maritim/ Bestum (Oslo). .

1 avdeling ligger i Nordraaksvei, på Lysaker (rett innenfor Bærumsgrensen).

1 avdeling ligger i Bjerkelundsveien, på Jar (Bærum).

1 avdeling ligger i Vollsveien, på Eiksmarka (Bærum).

 

Kollektivtransport - tips!

Avd. Bestumveien - kort vei fra busstoppet "Maritim" - der bl.a. buss 31 og 31 E stopper. Man kan også ta trikk.

Avd. Nordraaksvei  - rett innenfor Bærumsgrensen, men bare 2 busstopp fra Oslo. Barnehagen ligger i gangavstand til Lysaker stasjon med sine mange buss- og togruter. I tillegg kan man gå av på Marstranderveien, hvor buss 121 og 131 stopper.